11. Poďme chlapci k súsedovéj dívce

 

Poďme chlapci k súsedovéj dívce

 

/: Poďme chlapci :/ k súsedovéj dívce, ona nám otevře dveří od ulice

/: Jednú rukú :/ dveří otvírala a druhú ručenkú, slzy utírala

/. Aj, co plačeš :/ moja roztomilá, hřešila ti máti, nebo ťa aj bila

./: Nehřešila :/, ani mňa nebila, povidajú ludé, že nejsu poctivá

 

Dívča lipovjanské

 

Dívča lipovjanské, poď se mňú na panské, /: pod světlovský zámek :/

sadit marijánek.

Sadit a né sadit, ale ho zalévat, /: daleko studénka :/, pro vodu chodívat.

Co je po studánce, když v ní vody néni, /: co je po galánce :/, když k ní

chuti néni.

 

 

Přišli hájníci

 

Přišli hájníci, k našéj děvčici, /: popantali jí, šaty v truhlici :/

Když popantali, nech aj rozpancú /: švarná děvčino, půjdem do tancu :/