18. Na vrch Lopeníčka

 

 Na vrch Lupeníčka

 

     Na vrch Lupeníčka, sivý vlček vyje, liška sa ho pýta, čo že ci, vlčku je                   

 

     Čo že by mi bolo, paprče mňa bolá, zodral som ja ovcu, mala kilo loja

                                  

  

 

 Kúpil som já od cigáňa kobylu

 

     Že, kúpil som já od cigáňa kobylu. Dál s muzikou : Ej, kúpil som já,

     od cigáňa kobylu, ej, co sa já jej, milý Bože, nabiju

  

     Ona bola len trošičku hrbatá, ej, ona bola, len trošičku hrbatá,

     ej, zhodzila mňa, pred našimi do blata

  

 

Kmínek

 

   „ Muziko – kmínek ! „ Za tú našú, stodolenkú, rosce kmínek, uvjazala

   žena muža, na remínek, la,la,la…….