19. Balada z Březovej

 

Balada z Brezovéj

 

 /: Čo sa stalo v brezovskéj dolině :/, o polnoci, o jednéj hodině.

 

 /: Išlo diěvča pre vodu studěnú :/. ztratilo tam svoboděnku svoju.

 

 /: Keď išla dom, žalostně plakala :/ na mamičku, tatíčka volala

 

 /: Ach mamičko, tatíčko moj starý :/ kděže stě mi svoboděnku dali

 

 /: Prišel ke mně, černooký chlapec :/ podvjiedol ma o zelený věnec