22. V sucholožskéj

 

V sucholožskéj seči

 

V sucholožskéj seči, jeléneček bečí, bečí, bečí, béká, hajná naňho čeká.

 

Počkaj jelénečku, zatrepeš hlavičkú, potom si spomeneš na svoju mamičku.

 

Má mamička stará, ťažko mňa chovala, strelil hajný do mňa, hlavenka má padla.

 

Čo som sa nastál

 

Čo som sa nastál u miléj dverí, dycky som volál, milá otvor mi.

 

Ona hovorí, že něotvorí, že ju velice hlavenka bolí

 

Dory, Dory obe Dory

 

Dory, Dory obe Dory, ej, Dory, Dory, obe Dory, za každú mňa hlava bolí

 

Kače, Kače, obe Kače, ej, Kače, Kače, obe Kače, jednu berem druhá plače

 

Jednu berem za ženičku, ej, jednu berem za ženičku, druhú berem za družičku.

 

Dočkaj milá

 

Dočkaj milá, čo ci budzem hovoric, něscelas mi včera večer otvoric. Ani dverí, ani vrat,

ani hore ke mně stac, dočkaj milá, budeš teho banovac.