24. Išla Dora pre vodu

 

Išla Dora pre vodu

 

Išla Dora pre vodu, nové léto

aj ze dvoma vedrama, aj ze dvoma vedrama,

háj, háj, zelený háj.

 

Dora kričí na dvore, nové léto

na svú mamku v komore, nové léto

pojce mamko, pojce sem, pojce friško, pojce ven

háj, háj, zelený háj.

 

Gdože je tu z Moravy, nové léto,

nech povje méj maceri, nové léto

Že sa já tu dobře mám, pod trníčkom sedávám,

háj, háj, zelený háj.

 

Poj létko, němeškaj.