26. Kvitně jabloň, aj malina

 

 

Kvitně jabloň

 

     Kvitne jabloň, aj malina, nězdravá je, moja milá, /: nězdravá je velice,

     že je Janko v cemnice :/

     A vy, páni, čo myslíce, keď mi Janka něpuscíce, /: pusacíce mi milého,

     ach, pre Boha živého :/

 

 

Pod horú zacelina

 

    Pod horú zacelina, žala ju Katerina, žala, žala, nažala si,

    ej, prišli za ňú dva juhási

 

    Čo robíš Katerina, naša je zacelina. Naša, naša, nášho pána,

    ej, nažalas ju, pod horama

 

    Pod horú oves drobný, kosí ho šohaj švarný. Kosí, kosí, nemá

    rosi, ej, dzievča za ním, vodu nosí

 

 

Čo nám to urobila tá naša Ulijána

 

    Čo nám to urobila tá naša Ulijána, včera sa vydávala, dneska má Floriána