5. Komenský dvorečku

 

Komenský dvorečku

 

Komenský dvorečku, aj, stojíš na kopečku, líčí ťa děvečka, aj, červenú hlinečkú.

 

Červenú ťa líčí, aj, modrú podrovnává, to tobě, šohajku, aj, na znamení dává.

 

Komenský dvorečku, aj, podbere ťa voda, sú tam hodné dívky, aj, bylo by jich škoda.

 

Komenský dvorečku, aj, žádný ťa nechválí, je v tobě, jak v pekle, aj, enom že nepálí.

 

Nepálí, nepálí, aj, ale pálit bude, až z teho dvorečka, aj, šohajíček půjde.

 

 

Zpívala bych ráda

 

Zpívala bych ráda, nemožu od hlada, šohajova mamka, neráda chleba dá.

 

Neráda chleba dá, neráda ho peče, že dolu Komnicú kalná voda teče.

 

Teče voda teče, nemože protěkat, mosí ju šohajek šablenkú prosekat.