Vítejte na stránkách folklorního souboru Světlovan Bojkovice

Folklorní soubor Světlovan byl založen v roce 1953. Letos tedy oslaví 65 let bohaté a úspěšné činnosti. Zpracovává repertoár ze dvou národopisných oblastí svého regionu a to: Luhačovického Zálesí a Moravských Kopanic. Taneční složku Světlovanu doprovází cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka. Kromě cimbálové muziky pod hlavičkou FS Světlovan působí i mužský sbor Vavřineček a dětský soubor Dřinky v Šumicích a Pitíňánek v Pitíně a od roku 2017 byla nově obnovena i dětská složka pod původním názvem Světlovánek. Svůj název převzal soubor podle zámku Nový Světlov, který byl založen na úpatí Bílých Karpat již v 15. století a je dominantním objektem města Bojkovice. 

Světlovan s cimbálovou muzikou i všemi složkami obohacuje kulturní život především města Bojkovic a nejbližšího okolí. Věnuje se uchovávání lidových zvyků, obyčejů a tradic místního regionu nejen ve svých tanečních pásmech, ale i pořádáním zábavných večerů u cimbálu, fašankovou obchůzkou a stavěním či kácením máje. K tradičním akcím již patří i festival regionálních souborů Setkání pod Světlovem a Děti pod Světlovem, které se konají pravidelně v září. Reprezentuje město Bojkovice a celý region na různých vystoupeních a folklorních festivalech v tuzemsku i v zahraničí. Nevětším úspěchem byla jeho účast na největším světovém festivalu "CIOFF World Folkloriada" v Mexiku v roce 2016.


 

Novinky

PF 2019

24.12.2018 15:07
Do nového roku s našim přáním

Benefiční koncert v Šumicích

23.12.2018 17:27
Náš dětský soubor Dřinky vystoupil na jím pořádaném benefičním koncertě v Šumicích. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Vánoční jarmark Bojkovice

14.12.2018 15:18
 Fotografie z této Vánoční akce v samém jádru Bojkovic naleznete ve fotogalerii

Karel Pavlištík

11.12.2018 08:11
V pátek nás zasáhla smutná zpráva. Po dlouhém boji zemřel náš pan doktor Karel Pavlištík.  Milý pane doktore, navždy zůstanete hluboce zapsán v našich srdcích a vzpomínkách. Děkujeme Vám za krásné společné chvilky prožité s Vámi, za veškerou Vaši obětavou práci a cenné rady, které jste nám po celé roky předával a byl nám tak neocenitelnou trvalou oporou v naší činnosti. Nedělní adventní koncert v kostele v Pitíně jsme věnovali pro Vás. Navždy s láskou, úctou a pokorou Vaši Světlovani.

Pozvánka na Adventní koncert

05.12.2018 22:33
Ve Vánočně naladěném pořadu vystoupí téměř všechny složky Světlovanu Těšíme se na Vás 9.12.2018 v 15 hodin v kostele v Pitíně.  
Všechny články