Vavřineček

Mužský pěvecký sbor Vavřineček byl založen v roce 2008 bývalými, ale i současnými členy folklórního souboru Světlovan. V dnešní době má své stálé členy a stále přicházejí nový zájemci o zpěv lidových a folklorních písní.

 

Svoji premiéru měl při otvíraní muzea v Bojkovicích dne 30.3. 2008. Při dalším vystoupení, které bylo na Vavřinecké hody v Bojkovicích, již mužský sbor vystoupil ve společném programu s muzikou a tanečníky. Od té doby Vavřineček doprovází soubor na různá vystoupení a společenské akce.

Například společně vystoupili pod hlavičkou Světlovanu na MFF Strážnice 2009 v pořadu „Pod biskupskú horů, na benefičním koncertu pořádaném na statku Ládi Kerndla a nebo v pásmu Komenský fašanek v zahrádách Paláce Kinských v Praze. Svoji velkou premiéru měl i jako součást souboru Světlovan v programu věnovaném oslavě 55. výročí založení tohoto souboru.

 

Členové sboru:

Datinský Ludvík Humpola Pavel Juriga Antonín, st.
Krahula Jiří Maňas Karel Pešek František
Pavlík Jaroslav st., Ing. Špirit Jiří, Ing. Kalousek Josef
Strommer Bohumír Zochr Vratislav  
Šlégl Josef st.    

 

Kontakt na vedoucího sboru:

 

Bohumír Strommer

Pod Světloven 975

Bojkovice

687 71

Tel.: +420 777 081 849

Email: bohus.strommer@seznam.cz