Dětské Soubory

 

Dětský folklorní soubor Světlovánek

 

Dětský folklorní soubor Světlovánek byl založen v roce 1976 z důvodu přípravy nového dorostu pro dospělý soubor Světlovan. Iniciátorkou jeho založení společně s tehdejší uměleckou vedoucí Světlovanu paní Jarmilou Uherkovou byla Ladislava Pavlíková, která byla i jeho první vedoucí. Poprvé vystoupil Světlovánek dne 12. 11. 1977 v programu „Světlovan a Světlovánek tančí“.  

 

V roce 2003 se pod vedením tehdejších vedoucích dětská složka od Světlovanu oddělila. Postupně přestala se Světlovanem spolupracovat a přes veškeré snahy Světlovanu se nepodařila spolupráce obnovit. Proto od ledna 2017 Světlovan obnovil „svůj“ dětský soubor Světlovánek, který pokračuje ve své přerušené činnosti jako součást folklorního souboru Světlovan s původním posláním a vazbou na dospělý soubor. V současné době Světlovánek navštěvují děti ve věku od 5 do 9 let. Jeho repertoár se skládá z dětských her, říkadel, písní a tanců našeho a blízkých folklorních regionů.  Děti vystupují v nových krojích, které jim ušila paní Jarka Mališková z Provodova. Vedoucími jsou Pavla Chytrá a Luďka Pavlíková. Přestože Světlovánek začal pracovat po obnovení své činnosti teprve na začátku roku, už v dubnu předvedl své první vystoupení při příležitosti stavění máje v Pitíně s pásmem „Májíček“. S tímto pásmem děti vystoupily i při kácení máje v Bojkovicích. Na svá podzimní vystoupení soubor připravil nové pásmo „Jablíčko“ a nyní již pracuje na vánoční pásmu. Soubor doprovází cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka. 

 

 

Dětský folklorní soubor Dřinky

 

Dětský folklorní soubor Dřinky byl založen v říjnu 2014 v Šumicích jako jeden z dětských souborů Folklorního souboru Světlovan. Název byl přebrán po dětském souboru, který v Šumicích dříve působil. Název Dřinky byl odvozen od keře dřín, který se v obci a jejím okolí vyskytuje v hojné míře a zraje začátkem září, kdy jsou podle toho pojmenovány i místní hody „Dřinkové hody“. Vedoucími souboru jsou od jeho založení členky Světlovanu – Ladislava Jandlová a Hana Pančochová.

 

Do nového souboru přicházely děti postupně. V současné době mají Dřinky 27 dětí, z toho je 18 děvčat a 9 chlapců ve věku 4 až 12 let. Pracují pod hlavičkou spolku Světlovan a za podpory obce Šumice. Děti zkouší každou středu v prostorách základní školy.

 

První vystoupení měly už v prosince 2014 na Benefičním koncertě v Šumicích. Následovala spousta dalších vystoupení v místě působení, na která jsou opětovně zváni. Tancují na besedách pro důchodce, různých výročích v obci, Dřínkových hodech a Benefičním koncertě, který obec pořádá každoročně poslední sobotu před vánocemi. Na jaře vynášením Moreny vyhání zimu z obce. Tento zvyk obohatili i o nové taneční pásmo Vynášení Moreny, které si před samotným vynesením Moreny zatancují před obecním úřadem. Za svou krátkou dobu působení se již dvakrát zúčastnili Dětského folklorního festivalu Kašava – Fryšták a to v roce 2015 ve Fryštáku a v roce 2016 v Kašavě a dále Folklorního festivalu na Provodově. Pravidelně vystupují na festivalu Setkání pod Světlovem v Bojkovicích. Za zmínku stojí i úspěšné reprezentování dětí v pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku, kde zástupci Dřinek postoupili až do krajského kola pořádaného ve Vlčnově. V září 2016 se na šumických hodech prvně představili v nově zrekonstruovaných Šumických krojích. Autorkou rekonstrukce je paní Blanka Petráková.

 

Dětský folklorní soubor Pitíňánek

 

Dětský folklorní soubor Pitíňánek byl založen teprve v listopadu 2014 v Pitíně  jako jeden z dětských souborů vychovávající budoucí tanečníky Folklorního souboru Světlovan. Vedoucími jsou i proto současní nebo bývalí členové dospělého souboru. Prvními vedoucími byli Kateřina Šléglová, Lenka Martinovičová a do konce roku 2016 Luďka Pavlíková, dlouholetá vedoucí dětského souboru Světlovánek. Snahou vedoucích je, aby děti kromě tancování naučily vzájemně se tolerovat, ale především, aby navštěvovaly kroužek rády a získaly kladný vztah k folkloru a lidovým tradicím.

 

V současné době soubor vedou Kateřina Šléglová a Lenka Martinovičová. Pitíňánek má 28 členů ve věku od 8 do 14 let a stále přibírá nové zájemce. Pracuje pod hlavičkou spolku Světlovan za podpory obce Pitín. Repertoár sestává z her, písní, tanců a říkadel. I když byl založen teprve nedávno, má za sebou celou řadu vystoupení v obci Pitín, společně se Světlovanem a nebo na dětských festivalech ve Fryštáku a na Provodově. V roce 2015, při oslavách 130. výročí založení SDH v Pitíně, vystoupil prvně v nových Pitínských krojích. Autorkou rekonstrukce krojů je paní Blanka Petráková.

 

Pitíňánek na webu obce Pitín

 

Seminář

Je otevřený všem zájemcům o lidový tanec starším 15 let, tzn. ne jenom bývalým členům dětských souborů, ale i úplně novým zájemcům, kteří nemají s lidovým tancem žádné zkušenosti. Zkoušky probíhají každý pátek od 18h v prostorách Kulturního domu v Bojkovicích. V semináři se již tanečníci učí základní kroky a techniku tanců dospělého souboru, do kterého postupně přechází.

Vedoucí nácviku : Marta Hejčlová a Bohumír Strommer st.

 

 

 

Kontakty zde