Informace o nás 

Založení souboru:

První pokus o vytvoření Slováckého kroužku v Bojkovicích se datuje do roku 1951. Jeho zakladatelem byl Alois Knichal, který se snažil se skupinou chlapců a děvčat propagovat staré zvyky a tance na tanečních zábavách a do lidové zábavy zapojoval i obecenstvo. K samotnému založení souboru "Světlovan" došlo teprve 28. února 1953. Tance se nacvičovaly bez muziky, jen při zpěvu a s využitím gramofonu. V roce 1954 pak začala se souborem nacvičovat i muzika a tím byly vytvořeny podmínky pro vystupování na veřejnosti. Všechna vystoupení se uskutečnila ve vypůjčených havřických krojích. Po konzultaci s prof. Josefem Černíkem a Marií Jaškovou byl pro soubor rekonstruován komenský kroj. První vystoupení v nových komenských krojích bylo v Komni 14. listopadu 1954. Po roce 1961 byla činnost souboru přerušena, protože se nepodařilo včas soubor doplnit o nové členy.

Obnovená činnost:

Obnovit činnost souboru Světlovan a navázat na jeho dřívější úspěchy se podařilo až v roce 1972 partě mladých nadšenců.  O nácvik se starala bývalá členka souboru Olšava Jarmila Zelená-Uherková. Cimbálová muzika pod vedením Jaroslava Pavlíka se stala součástí souboru.
První vystoupení obnoveného souboru bylo již na jaře na prvomájových oslavách. Soubor vystupoval v komenských krojích a od  r. 1975 taky v bojkovských krojích, jejíchž rekonstrukce se ujala  akad.malířka prof. Věra Fridrichová spolu s Dr. Miroslavou Ludvíkovou, CSc.  V Bojkovském kroji prvně soubor vystoupil v programu „Jde jaro ".

Vedení souboru požádalo o spolupráci při tvoření pásem zkušené choreografy Jana Miroslava Krista a PhDr. Karla Pavlištíka.
Soubor se účastnil  již několikrát na festivalech ve Strážnici, Východné, Myjavě, vystupoval ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na Dolňáckých slavnostech v Hluku, Jízdě králů ve Vlčnově, na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově, na Setkání Čechů a Slováků na Javořině atd. Reprezentoval ČR na zahraničních zájezdech v Bulharsku, Francii, Jugoslávii, Německu, Rakousku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Makedonii, Alžíru a v Mexiku.
Spolupráce s Dr. Pavlištíkem souboru přinesla největší úspěchy a ocenění. Jednou z těchto největších poct bylo získání laureáta Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici v roce 1983 za zdařilou rekonstrukci historického záznamu letnicového obyčeje z jihovýchodní Moravy "Honění Kuruců". V červnu roku 2006 získal Světlovan se stejným pásmem laureáta MFF Strážnice za „Osobitost tanečního projevu“. Přátelství a spolupráce s Dr.Pavlištíkem trvá dodnes.

Slovinsko 2008

Současnost:

Světlovan patří mezi nejstarší generační soubory u nás. V roce 2018 oslavil  již 65. výročí od svého založení.
V současné době má celý spolek Folklorní soubor Světlovan více jak 100 stálých členů (taneční složka, cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka, mužský sbor Vavřineček a dětské soubory Pitíňánek, Dřinky a od r. 2017 nově obnovený Světlovánek). Mladých tanečníků, kteří mají zájem o lidový tanec, není nikdy dost. Zájemci  starší 15 let jsou stále vítáni v dospělém Světlovanu a děti v některém z dětských souborů.

Členové souboru: 

Bosák Vít

Berčíková Renata

Breznický Ladislav

Bosáková Hana

Breznický Matěj Gorčíková Petra
Humpola Pavel Hejčlová Marta, Ing.
Chovanec Tomáš Humpolová Jaroslava
Jančařík Zdeněk Jandlová Ladislava

Janík Přemysl

Kahounová Jana, Ing.

Janota Patrik Kahounová Kateřina

Knotek Petr, Ing.

Knotková Jaromíra

Matoušek Michal

Martinovičová Lenka

Pančocha Josef Pančochová Hana
Savara Ivoš Savarová Martina
Zapletal Petr, Ing. Šretrová Hana, Mgr.