2015    
7.2. 2015 Fašanková obchůzka Bojkovice
14.02.2015 28. ročník Festivalu masopustních tradic Strání
25.04.2015  Jiříkovský bál s hostem Nezdenice
01.05.2015  Slavnostní otvírání náměstí Bojkovice
29.05.2015 Kácení máje - vystoupení Bojkovice
20.06.2015  10. ročník volejbalového turnaje folklorních souborů Bojkovice/Pitín
26. - 28.06.2015  MFF Strážnice Strážnice
4.-6.9.2015 20. ročník MFF Karlovy Vary Karlovy Vary
19.9.2015  Setkání pod Světlovem Bojkovice
3.10.2015

Na pěknů notečku, Otrokovická beseda

Otrokovice
10.10.2015 Putovní portáš, turnaj folkloristů ve fotbale Jasenná
5.12.2015  Rozsvěcení Vánočního stromu  Pitín
18.12.2015  Vánoční vystoupení Bojkovice
19.12.2015  Benefiční koncert Šumice