10. Neuvazuj koňa

 

Neuvazuj koňa

 

Neuvazuj koňa u našeho dvora, u našeho dvora, já ti ho odvážu pustím ho do pola,

pustím ho do pola.

 

Neuvazuj koňa u suchéj jedličky, u suchéj jedličky, nedávaj, má milá, ledakom hubičky,

ledakom hubičky.

 

Neuvazuj koňa, u halúzky dubca, u halúzky dubca, měla sem, téj noci, na huběnky kupca, na huběnky kupca.

 

Měla sem, téj noci dva nové galány, dva nové galány, dva Jury, dva  Jany a dva

Fabiány a dva Fabiány.