4. Myselka

 

Myselka

 

Myselko mysel má aj kady ty mě chodíš,

kady mě ju švarný aj šohajíčku vodíš.

 

Myselko mysel má aj ty deš na dvě strany,

jedna za šohajkem, druhá nevím kady.

 

Nedala mě máti aj šohajkovi bráti,

že by mě mosela aj barvu kupovati.

 

A já mám barvičku aj v zeleném hájíčku,

di mě jí natrhat aj švarný šohajíčku.

 

A já mám barvičku aj jako kerá jiná,

já bych ani nešla aj za jejího syna.