8. Podtáčený, Rudická

 

 V širém poli borovička

    V širém poli borovička, porúbali šohajíčka, jakého, takého,

    dala bych já, své srdénko, za něho, aj, za něho

   

    Kdo nevěří,ať tam běží, eště při něm šabla leží, je celá,

    krvavá, umývá ju, moja milá, slzama, aj, slzami

  

    Vyšívaný šátek vzala, hlavěnku mu zavázala, Bože můj,

     otče můj, já su jeho najmilejší, on je můj, aj, on je můj

  

 

Nenechte mně, matičko

    /: Nenechte mně, matičko :/, /:černé šaty šíti :/

  

   /: A já knězem nebudu :/, /: to nemože býti :/

 

 

 A já su sirotek

    A já su sirotek, chudobný ze Lhotek, /: moja žena leží

    v kútě, já sem sa jí nedotek :/

  

    A já su čeledín, a já sa o

žéním /: ženu pošlu do roboty

    sám si lehnu do peřin :/