21. Písně z Kopanic

 

 

Ja som dobrý, ženu mám zlú

 

Ja som dobrý, ženu mám zlú, kedz idem do krčmy, kedz idem do krčmy, ona za mňú.

 

Něpojdzem, něpojdzem

 

Něpojdzem, něpojdzem na ty Kopanice, by mi tam vyzuly dzievky nohavice.

 

Dzievky nohavice, staré baby gace, ej, veru něpojdzem na ty Kopanice.

 

Kmotričky, kmotričky, něpice vodičky, leš pice pálené, keré je varené.

 

Žena mi umrela, dobre urobila, jako by mi z gací, blcha vyskočila.

 

Žítková, Žítková

 

Žítková, Žítková, na peknéj rovnici, povedajú ludzja, že sú tam zbojníci.

 

Není sú zbojníci, leš sú dobrí ludzja, čo ve dně uvidzja, to v noci uchycja.

 

Hore hájkom liška beží

 

Hore hájkom liška beží, ej hore hájkom liška beží, ej, kdosi při méj miléj leží.

 

Leží, leží, bodaj zaspál, ej, leží, leží, bodaj zaspál, ej, bodaj bych ho při něj zastál.

 

Ja daj že ně

 

Ja daj že ně, moja milá, přenocovac, zanocovac. Mezi dvoma volky, se dvoma pacholky, přenocovav, zanocovac.

 

Dala bych ci, moj šohajko, přenocovac, zanocovac. Němám doma sečky, ani opálečky, ani sena, duša moja.